သူတပါးထိခိုက္​ႏွစ္​နာ​ေအာင္​လုပ္​ပါကသင္​ႏိုင္​ၿပီးဟုမထင္​နဲ႔တ​ေန႔ျပန္​၀၌လည္​မည္​

၀ ================== ================== ၁. ဒီဘဝမွာ လက္ဝတ္႐တနာမ်ား နွင့္ အဝတ္ေကာင္းမ်ားဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက သင္ဟာ ဘုန္းေတာ္ႄကီးမ်ားကို သကၤန္းကပ္လႈခ့ဲျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေန႐ပါသလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက မ႐ွိဆင္း႐ဲသားေတြကို ေပးကမ္းလႈဒါန္းျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၃. ဘာျဖစ္လို့ ဒီဘဝမွာ ဆင္း႐ဲျပီး အဝတ္ေကာင္းေတြ မဝတ္နိုင္႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက သင္ဟာ ကပ္ေစးႏွဲ ေကာ္တ႐ာျဖစ္ျပီး အလႈမလုပ္ျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၄. ဒီဘဝမွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ႄကီး ျခံႄကီးမ်ားနွင့္ ေနနိုင္ျခင္းဟာ အ႐င္ဘဝက ဘုန္းႄကီးေကဟ်ာင္းေတြမွာ ဆန္အလႈေပးျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ျပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြ ပိုင္ဆိုင္ေန႐သလဲဆိုေတာ့ အ႐င္ဘဝက ဘုန္းႄကီးေက်ာင္းေဆာက္ဖို့ ေငြလႈဒါန္းျခင္းေႄကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၆. ဘာလို့ […]

လွဴဒါန္းေသာ္လည္း အက်ဳိးရနည္းပံု (၈) မ်ဳိး

လွဴဒါန္းေသာ္လည္း အက်ဳိးရနည္းပံု (၈) မ်ဳိး ================== ================== (၁) စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိ ဖြယ္ရာျခင္းမရွိတာကို လွဴဒါန္းျခင္း (၂) မိမိမႀကိဳက္ေသာ အညံစား ပစၥည္းကို လွဴဒါန္းျခင္း (၃) အလွဴခံႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းကို လွဴဒါန္းျခင္း (၄) အလွဴခံႏွင့္ ဝတၳဳပစၥည္း သင့္ေတာ္ မေတာ္ မေရြးခ်ယ္ဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း — (၅) မိမိမွာျပည့္စံုပါလွ်က္ တခါတေလသာ လွဴဒါန္းျခင္း (၆) မလွဴမီ စိတ္ရႊင္ျပမႈမရွိဘဲ လွဴရန္စဥ္းစားျခင္း (၇) လွဴေသာအခါ စိတ္ရႊင္ျပမႈ မရွိဘဲ လွဴဒါန္းျခင္း (၈) လွဴၿပီးေသာအခါ စိတ္ႏွလံုး မသာမယာ ျဖစ္တတ္ျခင္း =========== Hla Min

ရွဲယူထားၿပီး တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ သင့္အတြက္ အခက္အခဲဆိုတာ မရွိေတာ့ပါ။ (သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္)

ရွဲယူထားၿပီး တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ သင့္အတြက္ အခက္အခဲဆိုတာ မရွိေတာ့ပါ။ (သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္) တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ ထူးျခားပါလိမ္မယ္။  အခက္အခဲေတြနဲ႔ အရမ္း ႀကဳံေနရရင္ဒီဂါထာေလး ႐ြတ္ၾကည့္ပါလား… #သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္ တစ္ေန႔ ၇ ေခါက္ ပုံမွန္႐ြတ္႐ုံနဲ႔ ထူးျခားပါလိမ္မယ္။ ေဝဒါသာကု ၊ ကုသာဒါေဝ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ေဝ = ငါ၏ရန္သူ ဟူသမွ်တို႔သည္ …. ဒါ = ေဝးစြာေသာ အရပ္သို႔ …. သာ = လ်င္စြာ …. […]

လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုး (အလြန္းေကာင္းတဲ့ အသိပညာေပး ပို့စ္ေကာင္းတစ္ခုပါ)

လူတစ္ေယာက္၏ တန္ဖိုး (အလြန္းေကာင္းတဲ့ အသိပညာေပး ပို့စ္ေကာင္းတစ္ခုပါ) တစ္ခါက နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္မွ ဆရာတစ္ဦးသည္ ေခ်ာင္က်ေသာ ရြာတစ္ရြာသို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ရြာသို႔ေရာက္ေသာ္ ေလွတစီးငွားျပီး ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေလွစတင္ထြက္ေသာအခါ ဆရာက ေလွသမားအား…… ” ခင္ဗ်ား သခ်ာၤေဗဒတတ္သလား” ” ကြ်န္ေတာ္ မတတ္ပါဘူး” “႐ူပေဗဒ တတ္သလား” “ဒါလဲ မတတ္ပါဘူး” ” ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ကြန္ပ်ဴတာသံုးတတ္သလား” “စိတ္မေကာင္းပါဘူး… ဒါလဲ ကြ်န္ေတာ္မတတ္ပါဘူး” ဆရာမွာ ေခါင္းခါျပီး “သခ်ာၤမတတ္ရင္ လူ႕ဘ၀ရဲ႕၆ပံု၂ပံုကိုခင္ဗ်ားဆံုး႐ွံဳးမယ္၊ ႐ူပေဗဒ မတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ ၆ပံု၁ပံုကို ဆံုး႐ွဳံးမယ္ ၊ ကြန္ပ်ဴတာ မတတ္ရင္ လူ႔ဘ၀ရဲ႕ ၆ပံု၁ပံုကို ဆံုး႐ွဳံးမယ္ ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘ၀၆ပံု၄ပံုဟာ ဆံုး႐ွဳံးသြားျပီပဲ….” […]

ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားထားေသာ မိတ္ေဆြစစ္ (၁၆) ေယာက္

ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားထားေသာ မိတ္ေဆြစစ္ (၁၆)ေယာက္ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားထားေသာ မိတ္ေဆြစစ္ (၁၆) ေယာက္ (က) ဥပကာရက မည္ေသာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္ (၄)ေယာက္ ………………………………………………………………………………. ၁။ မိမိက ေနမေကာင္းလွ်င္၊ ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္။ ၂။ မိမိက ေမ့ေလ်ာ့တတ္လွ်င္ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္။ ၃။ မိမိက ေၾကာက္ရြံ႕တတ္လွ်င္ အားကိုး အားထားရာျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္။ ၄။ မိမိက ျပဳဖြယ္ ကိစၥရွိလာလွ်င္ လိုအပ္သည္ထက္ ႏွစ္ဆ ကူညီတတ္ေသာ မိတ္ေဆြစစ္။ (ခ) သမာနသုခဒုက မည္ေသာ ဆင္းရဲအတူ ခ်မ္းသာအမွ် မိတ္ေဆြစစ္ (၄)ေယာက္ ………………………………………………….. ၁။ သူ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားေသာ အေၾကာင္း […]

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (၁၅.၁၀.၁၉၆၂) သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္ေန ့ည  [တရားပဲအားကိုးပါ တရားေတာ္] ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ဘုရားျဖစ္လာေတာ့ ေၾသာ္ … ငါ့မွာ အတုမရွိ ဘုရားေတာ့ ျဖစ္လာျပီ၊ ငါ့ထက္ သာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရွိရင္ျဖင့္ ငါကိုးကြယ္မယ္။ ပူေဇာ္မယ္လို ့ ေလွ်ာက္ျပီးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၃၁ဘံုထဲမွာ ဘုရားထက္ သာတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွမျမင္ဘူး။ ဒီတြင္မွ ငါသည္ ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္လာပါလိမ့္မတံုးလို ့ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့ ၊ေၾသာ္ .. တရားအားထုတ္လို ့ဘုရားျဖစ္လာတာ။ ဒါျဖင့္ တရားပဲ ကိုးကြယ္မွပဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ဟာေပၚေပါက္ျပီး တရားပဲကိုးကြယ္ပူေဖာ္တယ္လို ့ […]

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ခႏၶာ၀န္မခ်မီ ၂ ရက္အလိုတြင္..ေနာက္ဆံုးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (၁၅.၁၀.၁၉၆၂) သီတင္းကၽြတ္ လျပည့္ေက်ာ္ ၂ရက္ေန ့ည  [တရားပဲအားကိုးပါ တရားေတာ္] ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက ဘုရားျဖစ္လာေတာ့ ေၾသာ္ … ငါ့မွာ အတုမရွိ ဘုရားေတာ့ ျဖစ္လာျပီ၊ ငါ့ထက္ သာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ရွိရင္ျဖင့္ ငါကိုးကြယ္မယ္။ ပူေဇာ္မယ္လို ့ ေလွ်ာက္ျပီးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၃၁ဘံုထဲမွာ ဘုရားထက္ သာတဲ့သူ တစ္ေယာက္မွမျမင္ဘူး။ ဒီတြင္မွ ငါသည္ ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္လာပါလိမ့္မတံုးလို ့ ဆင္ျခင္လိုက္ေတာ့ ၊ေၾသာ္ .. တရားအားထုတ္လို ့ဘုရားျဖစ္လာတာ။ ဒါျဖင့္ တရားပဲ ကိုးကြယ္မွပဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ဟာေပၚေပါက္ျပီး တရားပဲကိုးကြယ္ပူေဖာ္တယ္လို ့ […]