က​ေလးႏွင္​့အ​ေရး​ေပၚ

ပၚ

အိမ္မွာ ကေလးရွိလွ်င္ အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္းကို သိထား၊ ေလ့က်င့္ထားလွ်င္ ေကာင္းသည္။ အေရးေပၚလူနာတင္ကား မလာခင္၊ ေဆးရံုမေရာက္ခင္ အသက္ကယ္နည္းသံုးႏိုင္သည္။

အ႐ုပ္ႏွင့္ ၃-၄ ခါ က်င့္ထားၿပီး ပံုမွန္ျပန္ေလ့က်င့္လွ်င္ လိုအပ္သည့္အခါ ကိုယ့္ကေလး သူမ်ားကေလးကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။

ကေလး ႐ုတ္တရက္ သတိလစ္လွ်င္

ပံု (၁) ကေလးပါးစပ္ထဲ အစာ၊ ေသြး၊ အန္ဖတ္ ရွိမိရွိၾကည့္ပါ။ ရွိလွ်င္ လက္သန္းသံုး၍ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းပြင့္ရန္ အျမန္ဖယ္ထုတ္ပါ။ ကေလးကို ေက်ာတြင္ လွဲခ်ေသာ ပံုစံထားပါ။

ပံု (၂) ကေလး အသက္ရႉမရႉ သိရန္ ႏွာဝတြင္ သင့္ပါးကို ေလတိုးမတိုးစစ္ပါ။ ရင္ဘတ္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိမရွိၾကည့္ပါ။

ပံု (၃) ကေလး အသက္ရႉလွ်င္ ကေလးကို ပံုျပထားသည့္ အေနအထားႏွင့္ အေရးေပၚဌာနသို႔ ေခၚသြားပါ။ လမ္းတေလ်ာက္ ကေလး အသက္ရႉမရႉ ပံုမွန္စစ္သြားပါ။

အဆင့္ (၄) ကေလး အသက္မရႉလွ်င္ အနားမွ လူကို အေရးေပၚ လူနာတင္ကားေခၚခိုင္းပါ။ ကိုယ္ပိုင္ကားက ပိုျမန္လွ်င္ ေမာင္းမည့္သူကို ေအာ္ေခၚပါ။

ပံု (၅) တခ်ိန္တည္းတြင္ အသက္ကယ္ဖို႔ စတင္ပါ။ လက္ေခ်ာင္း ၂ ေခ်ာင္းသံုး၍ ကေလး ရင္ဘတ္အလယ္တြင္ ရင္အံု အနက္ ၃ပံု ၁ ပံု ဝင္ေအာင္ ၁၈ စကၠန္႔ အတြင္း အခ်က္ ၃၀ ဖိပါ။ (တစ္မိနစ္ အႀကိမ္ ၁၀၀ ႏႈန္း)

ပံု (၆) အခ်က္ ၃၀ ဖိၿပီးလွ်င္ ကေလး ေခါင္းကို အေနာက္သို႔ အနည္းငယ္ေစာင္းေပးပါ။ ေမးေစ့ကို မပါ။ အသက္တစ္ခ်က္ရႉသြင္းၿပီး ထိုေလကို ကေလးပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို ငံု၍ ျဖည္းၫွင္း ျငင္သာစြာ မႈတ္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ ကေလး ရင္ဘတ္ ျမင့္တက္လာလွ်င္ သင္ထည့္ေပးေသာေလက ကေလး အဆုတ္ထဲ ေရာက္ရွိေၾကာင္းျပသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မႈတ္ေပးပါ။

ပံု (၇) အေရးေပၚဌာနသို႔ မေရာက္မခ်င္း နာရီဝက္ ၾကာေအာင္ ရင္ဘတ္ အခ်က္ ၃၀ ဖိၿပီး ေလ ၂ ခ်က္ မႈတ္ထည့္ျခင္းကို တစ္လွည့္စီ ဆက္တိုက္လုပ္သြားပါ။ လမ္းတြင္ ကေလး သတိျပန္လည္လွ်င္ (သို႔) အသက္ျပန္ရႉလွ်င္ ရပ္ပါ။

သင္ဖိေသာ လက္ ၂ ေခ်ာင္းက ကေလး ႏွလံုးကို ဖိ၍ ဦးေႏွာက္ထဲ ေသြးပို႔ေပးမည္။ သင္ေပးေသာ ေလမွ ေအာက္စီဂ်င္ကို ကေလး ရေနမည္။ ေသြးႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ ယာယီျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလး အသက္ရွင္ေအာင္ ကူညီသည္။

#ေနေနမိုးေဆြ – Child Health Myanmar Page

naynaymoeswe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *