သီတာ ရင္ေတြ တုန္လြန္းလို႔ပါ

ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵိမာ ျမစ္ႀကီးနားကေန မံုရြာ – မႏၲေလးဘက္ ခရီးသြားစရာ ႐ွိ၍ ကားလက္မွတ္ ျဖတ္ထားခဲ့သည္။ ဘုန္းကံအရွိန္အဝါပဲ နည္းလို႔လား၊ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္လား မေျပာတတ္။ ဆရာေတာ္ ခရီးသြားတိုင္း ေ႐ွ႕ဆံုးခံုတန္း မရတတ္။ တစ္ဆယ္ေနာက္က ထိုင္ခံုသာ ရေလ့႐ွိသည္။ ဒါကို ဆရာေတာ္ မေက်နပ္ခ်င္။ သံဃာခံုလို႔…