ကြ်န္ေတာ္ မွားခြင့္ ရွိေသးတယ္’ လို႔ ေျပာလာတဲ့ ရဲတိုက္

မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈ၊ သာသနာညိွဳးႏြမ္းေစမႈတို႔ျဖင့္ ေထာင္ထဲတြင္ ၄ ႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ရေသာ ရဲတိုက္က ကြ်န္ေတာ္မွာ မွားခြင့္ရွိေသးတယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္။ စိတ္ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္တဲ့ ရဲတိုက္က သရုပ္ေဆာင္ဘဝျဖင့္ နာမည္တစ္လံုး ရခဲ့ေပယ့္လည္း စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္လိုက္ကာ ေထာင္ထဲေရာက္ခဲ့ရသည္။ မေန႔က (ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္) မွာေတာ့ ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။…